Ιούλιος 9, 2010

Bombard Ax3 Aero 260

Σκάφη “σύντροφοι”  στο ιστιοπλοικό σας, ελαφρά και οικονομικά, με πήχεις ή με φουσκωτό πάτωμα, σε χρώμα γκρί ανοιχτό. Απαραίτητα για τις εξορμήσεις σας και “εργαλεία ζωής” […]
Ιούλιος 9, 2010

Bombard 3 Rollup 260

Σκάφη “σύντροφοι” στο ιστιοπλοικό σας, ελαφρά και οικονομικά, με πήχεις ή με φουσκωτό πάτωμα, σε χρώμα γκρί ανοιχτό. Απαραίτητα για τις εξορμήσεις σας και “εργαλεία ζωής” […]
Ιούλιος 9, 2010

Bombard Ax 2 Aero

Σκάφη “σύντροφοι” στο ιστιοπλοικό σας, ελαφρά και οικονομικά, με πήχεις ή με φουσκωτό πάτωμα, σε χρώμα γκρί ανοιχτό. Απαραίτητα για τις εξορμήσεις σας και “εργαλεία ζωής” […]
Ιούλιος 9, 2010

Bombard Ax 2 Roll Up 240

Σκάφη “σύντροφοι” στο ιστιοπλοικό σας, ελαφρά και οικονιμικά, με πήχεις ή φουσκωτό πάτωμα σε χρώμα γκρί ανοιχτό. Απαραίτητα για τις εξορμήσεις σας και “εργαλεία ζωής” στο […]
Ιούλιος 9, 2010

Bombard Ax 1 Roll up

Σκάφη “σύντροφοι” στο ιστιοπλοικό σας, ελαφρά και οικονομικά, με πήχεις ή φουσκωτό πάτωμα σε χρώμα γκρί ανοιχτό. Απαραίτητα για τις εξορμήσεις σας και “εργαλεία ζωής” στο […]
Ιούνιος 8, 2010

Sunrider 750

Ιούνιος 8, 2010

Sunrider 650

Ιούνιος 8, 2010

Sunrider 550

Ιούνιος 8, 2010

Sunrider 500

Ιούνιος 8, 2010

Typhoon 420 S

Ιούνιος 8, 2010

Typhoon 360 S

Ιούνιος 8, 2010

Typhoon 310 S